تحصيل در هند - داروسازي در هند


تحصيل در هند

 

تحصيل در هند - داروسازي در هند

تحصيل در هند در رشته داروسازي هم مانند تحصيل دندانپزشكي در هند عده زيادي از ايرانيان متقاضي تحصيل در خارج از كشور را در ساليان اخير روانه هند كرده است. يكي از مهمترين نكات درباره تحصيل در هند در رشته‌هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در هند اين است كه دانشگاههاي هند (البته نه همه) مورد تأييد وزارت بهداشت كشورمان هستند و فارغ‌التحصيلان ايراني دانشگاههاي هند پس از بازگشت به ايران مي‌توانند با طي كردن مراحل معمول، تحت عناوين مختلف در زمينه تحصيلي‌شان مشغول به كار شوند.

 

تحصيل در رشته داروسازي در هند به دو صورت پيوسته و ناپيوسته ممكن است.

ناپيوسته

دانشجويان ابتدا با تحصيل در دوره 4ساله B. Pharm مي‌توانند مدرك ليسانس داروسازي دريافت كنند و پس از آن (و در صورت تمايل به ادامه تحصيل) يا دوره 2ساله فوق ليسانس (M. Pharm) و يا دوره 3ساله دكتراي داروسازي (D. Pharm) را بگذرانند. مدرك دكتراي ناپيوسته داروسازي معادل مدرك دكتراي پيوسته است.

فارغ‌التحصيلان دوره ليسانس داروسازي (B. Pharm) از دانشگاههاي هند مي‌توانند در ايران بعنوان مسؤول فني داروخانه فعاليت كنند. البته آنها بايد ابتدا در آزمون ارزشيابي مدارك شركت كرده و در صورت قبولي در اين آزمون، اجازه كار بدست مي‌آورند. مدرك فوق ليسانس فارغ‌التحصيلان دوره M. Pharm در صورت تطابق طول دوره و ارائه پايان‌نامه تحقيقاتي، مورد تأييد قرار مي‌گيرد. فارغ‌التحصيلان دكتراي ناپيوسته يا D. Pharm ‌ هم براي اينكه بتوانند بعنوان دكتر داروساز در كشور فعاليت كنند بايد در آزمون ارزشيابي مدارك پذيرفته شوند. 

پيوسته

دوره پيوسته دكتراي داروسازي يا Pharm. D امكاني است كه از حدود 10سال پيش در دانشگاههاي هند بوجود آمده تا دانشجويان بتوانند با گذراندن يك دوره يكپارچه، موفق به دريافت مدرك دكتراي داروسازي شوند. طول اين دوره، 6سال است كه دانشجويان پس از پاس‌كردن واحدهاي درسي در 5سال اول، مانند دانشجويان دوره D. Pharm بايد سال آخر را بعنوان كارآموز يا انترن در بيمارستان يا داروخانه بگذرانند و در صورت بازگشت به كشور بعد از فارغ‌التحصيلي هم با قبولي در آزمون ارزشيابي مدارك و بدون گذراندن هيچ دوره تكميلي، مي‌توانند بعنوان دكتر داروساز مشغول به كار شوند.

 

نكته: متقاضيان تحصيل داروسازي در هند براي گرفتن پذيرش از دانشگاههاي اين كشور بايد مدرك پيش‌دانشگاهي تجربي يا رياضي داشته باشند.

 

گروه مشاوران تحصيلي اميدار

021-88457035-88457242


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهاب | ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۰۵:۰۶:۱۵ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تحصيل در هند - هزينه ها، مزايا 3

تحصيل در هند - هزينه ها، مزايا 3

اما در واقع هرچند شودراها از نظر حقوقي بنده و برده محسوب نميشدند، وضع و اعضاي ديگر كاستها، آنگاه كه وضع اقتصادي آباديهاي جديدالاحداث اجازه موقعيت نان با احوال و شرايط بردگان چندان هزينه دندانپزشكي در هند فرقي هم ندا مي داد و مقرون به صرفه بود، داوطلبانه به آنجا ميرفتند. مگااستانس سفير سلوكي ها در دربار مائوريان متذكر است كه در برده وجود ندارد. اما منابع هندي خلاف اين معنا را گزارش مي كنند. حضور بردگان يكي از وجوه معمولي و عادي خاندانهاي مرفه و توانگر هندي بود. بردگان از طبقات خيلي پايين بودند، اما به هر حال مطرود جامعه محسوب نميشدند. از كار بردگان در معادن و كارگاههاي اصناف نيز هندوستا استفاده مي شد. در رساله ارتشستر آمده كه آدمي مي تواند برده به دنيا آمده باشد يا اينكه داوطلبانه خود را بفروشد و يا اينكه در جنگ اسير شده باشد و سرانجام مي تواند به عنوان مجازات قانوني برده شده باشد. دگي را جامعه # به رسميت ميشناخت. روابط حقوقي ميان صاحب و بر بود. مثلاً اگر كنيزي براي صاحبش پسري مي زاييد نه تنها قانون از ميا , لونا پسر توليد آزادمر ديده نميشد، در مباحب ارمي مي توانست وضع طبقاتي نداشت. آنچه در جامعه هند : كاسنٹيں كه شاه هزينه پزشكي در هند مالك زمينها بود، مانع از اين نبود كه افراد خرده مالكي باشند. اين گونه مالكيت هم شامل زمينهايي مي شد كه صاحب آن شخصاً در آن كار مي كرد و هم زمينهايي كه توسط مزدوران كشت مي شد. استفاده از كارگر مزدور كشاورزي هم از سوي افراد معمول بود و هم از سوي دولت در سنگ نبشته هاي آشوكا به اين معنا اشاره شده است. دو نوع درآمد از زمين ممكن بود يكي اجاره معين در برابر حق استفاده از زمين و ديگري دريافت براي اين دو نوع درآمد از يكديگر متمايز بود. بخش دريافتي از از شر نه نسبت به ناحيه ديگر فرق مي كرد و از يك چهارم ن) مكششم بچصول رابي ترانست شامل شود و متناسب بود بازميني كه فرد كشاورز در ان به كار مشغول بود و هزينه داروسازي در هند براي تمام روستا يكسان نبود و با كيفيت زمين نيز بستگي داشت، خ بسته به ئيل - پيان وجود داشت.
ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهاب | ۶ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۱:۲۴:۰۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تحصيل در هند - هزينه ها، مزايا 2

تحصيل در هند - هزينه ها، مزايا 2

اين گونه برخورد است كه مطالعات تاريخي براي دربارهٔ نوداليسم دربار به صورت بر تحقيق مورخان ميرسي دراورده است. هزينه پزشكي در هند  باستانشناسي يعني حفا ملموس و سه بعدي سودمندتر براي بازسازي تاريخ مندرت جمع آوري شود. نگونه حقايق نه تنها مؤيد شواهد ادبي بوده و داد با شدت اشيايي كه در اثر كاوشها به دست مي مورخان اداري بودند كه بيش از هر سلسلههاي گوناگون سلطنتي هندي بودند. در آثار اينان معمولي فرمانرواي هندي، شاهي مستبد و خودكان و با توجه به رفاه و سعادت رعايا با اكبر از استثناها هغه تاره هند حكومني مخصوص به زندگي فرمانروايان، نمونه معموليكتابهاي اما جنبه ديگرا يب به اتفاق مورخان هندي تيار يا در نهضت استقلال طلبي هندوستان شركت كرده و يا تحت تاثير آن واقع شده بودند. اينان پيش از تسلط انگلستان بر شبه قاره هند، است. درباره ا عموما منعكس مي كرد و چندان با نام كاستيابان سان كه در اين منابع منعكس ندارد. اين مريم : كهنظام نايتي است كه هزينه داروسازي در هند از ابتدا در جامعه هندي استقرار داشته و طر دماي طولاني هيچگونه تحولي نيافته و دست نخورده ما كاستي هندوستان عملاً در طول زمان تغييرات فراواني يافته بود و مؤلفان مجموعههاي قو در دورههاي بعد شواهد ديگري از منابع مختلف به دست آمد و باعث شد نا از يك سو پارهاي از جوانب ادعاهاي برهمنها مورد تردي بعضي از آنها تاييد شود تا روي هم رفته تصويري د آيد. محتواي كتيبه هاي به جا مانده از آن عصر و سكههاي يافت شده اهميتي روزافز لاتين: چيني و عربي - نوشته بودند، افقهاي نويني را گشود. آثار و اشياي باستاني كه در طي كاوشهاي باستاني پيدا شد نيز سودمند واقع گرديد. مثلاً آنگاه كه دسترسي به كتابهاي مقدس پالي در سيلان و مناب شد، بر متون بودايي به مقدار چشمگيري افزوده شد. هزينه دندانپزشكي در هند از سده سيزدهم به بعد منابع عربي و فارسي مربوط به هندو اسلامي در مغرب اَ مورد مطالعه قرار گرفت.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهاب | ۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۷:۳۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

تحصيل در هند - هزينه ها، مزايا

تحصيل در هند - هزينه ها، مزايا


ساختمان سحركننده تاج محل - كه آن را هممين عجايب جهان مي نامند - ** دستور شاه جهان ساخته ممتا: - شده است نانا جاسكتي تھي۔... زايمان درگذشت - ساخت. متي تزيين شده است، اسات... ساده و يا كارگزاشيبي اين ساختماني است. اين سنگ هاي - به دستوسسه ملي سر ل ساخته شده تاج محل །། از آن بازديدم» هزينه دندانپزشكي در هند به محل در كاربردي مواجم) در شهر اگر قرار دارد كه پايتخت ايران به ودر نزديكي دهلي واقع شده است. گروهي از معماران هندي، ايراني و آسياي ميانه كار طراحي آن به عهده داشتند و بيش از بيست هزار كارگردرياي ساختمان آن كار كردند ساخت اين بنا حدود ۲ سال طول كشيده است. در هر طرف تاج محل، دو ساختمان قرينه ي سرخ رنگ از جنس ماسه سنگ قرار دارد كه معمولا در عكس هايي كه از اين بنا ميگيرند، قابل رؤيت نيست. يكي از آنها مسجد است و ديگري، تصوير آينهاي آن كه به صرف تكميل زيبايي بنا ساخته شده است. گنبد اصلي تاج محل به قدري بزرگ و چنان دقيق ساخته شده است كه پارك صدا در مركز آن تا دوازده ثانيه ادامه مي يابد. هزينه پزشكي در هند آرامگاه شاه جهان و همسرش ممتازمحل در كنار هم در طاق قوسي زير گنبد قرار گرفته است. تماشاي تاج محل در هر لحظه از روز لطف خاصي دارد ولي بهترين موقع تماشاي آن در هنگام شب ودر هنگامي است كه ماه كامل در آسمان آگرا نمايان باشد. (Mathura) تورا ماتورا در شمال غربي آگر و در استان اوترپرادش قرار دارد و به قدري در نزد هندوان مقدسي است كه گفته اند: «اگر يك هندو تمام عمر را در بنارس به سر برد، آن قدر نوبته نمي برد كه در طي اقامت يك روزهاي خود در ماتورا ثواب مي بردا» اين شهر، پر از پرندگان زيباست و وقتي جانداري در اين شهر، مقدس شناخته شد، هيچكس جرأت ندارد آزاري به آن برساند. استخرهايي كه در نزديكي ايستگاه قطار راه آهن ماتورا وجود دارد، پر از اردك و حتي پليكان، عنقا و ساير پرندگان است. يكي از پرندگاني كه در اين شهر بسيار ديده مي شود، طاووس است. طاووس به قدري زياد است كه باعث شده اين شهر، «شهر طاووسي» خوانده شود. علاوه بر پرندگان، ماتورا پر از ميمون است و آنها بيشتر در معابد ديده مي شوند. هزينه داروسازي در هند ماتورا علاوه بر معابد زيبا، بناهاي قشنگ تاريخي دارد كه داراي حجاريهاي عالي است. از مسلمانان، مسجدي بنام جامع مسجد - كه به سال ۱۲۶۱، ساخته شده - در اين شهر وجود دارد. موزه اي نيز در شهر هست كه آثار زيباي هنري بسيار دارد. ماتورا قرنها مركز آيين هندو بوده است و گفته مي شود كه محل تولد خداي هندوها كريشنا است. در سال ۲۰۰۱، جمعيت ماتورا ۳۱۹/۲۳۵ نفر گزارش شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط شهاب | ۲۸ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۳:۰۴:۱۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |